ČLENOVIA NAŠEJ ASOCIÁCIE POSKYTUJÚ NASLEDOVNÉ SLUŽBY:

                                                       DOKAZOVANIE NEVERY                                                                                                             Na začiatku si neveru ťažko všimnete, ale po dlhšom                                                                                       čase začnete cítiť, že niečo nie je celkom v poriadku.                          

                                                 PÁTRANIE PO OSOBÁCH                                                                                                  Nezvestné osoby, stratení príbuzní,                                                          ukrytí podvodníci. Nájdeme každého.

                                                                 PREVIERKY OSÔB                                                                                                                   Vstúpila do Vášho života osoba, o ktorej nič neviete?                                                                                    Zistíme všetky potrebné informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.              

                                                             DOSPIEVAJÚCE DETI                                                                                                             Máte obavy z voľnočasových aktivít Vašich detí?                                                     Získajte lepší prehľad o ich dennom programe.

                                                   KONTROLA ZAMESTNANCOV                                                                                           Máte problémy s nepoctivou prácou, krádežami alebo                                                           únikom informácií? Pustite do svojej firmy detektíva.            

                                                               SLEDOVANIE OSÔB                                                                                   Získajte kvalitné dôkazy o podozrivých aktivitách sledovanej osoby.               Zanedbávanie starostlivosti, protiprávna činnosť, závislosti a iné. 

Služby súkromného detektíva

Každý podvodník bude po zásluhe potrestaný

Detektívne kancelárie, s ktorými spolupracujeme, používajú na prácu špeciálne upravené vozidlá, vďaka ktorým sú jej členovia pri práci neviditeľní. Nenápadnosť sledovania je kľúčová pri riešení akéhokoľvek typu prípadu. Súčasťou vybavenia sú kvalitné technické prostriedky, ktoré používa Policajný zbor SR, Slovenská informačná služba a ďalšie bezpečnostné zložky. 

Pri riešení sa uprednostňuje dlhodobejšie rozpracovanie prípadu a postupy, ktoré nebudú viesť k zbytočnému "sedeniu v aute", ale k zmysluplnej a efektívnej práci. 

Členovia našej asociácie, zabezpečujúci výkon detektívnej služby, sú prevažne bývalí policajti vo výslužbe, ktorí majú so sledovaním viac ako 20 ročné skúsenosti. Problematikou sa zaoberajú na profesionálnej úrovni a majú dostatočné znalosti, aby úspešne vyriešili aj najzložitejšie prípady.

Asociácia súkromných detektívov vznikla s ambíciou zoskupiť všetky detektívne kancelária nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. V tejto chvíli spolupracujeme so súkromnými detektívmi z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Španielska, Francúzska a ďalších krajín Európskej únie. 

Poskytované detektívne služby súvisia prevažne so zabezpečovaním informácií, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo iným správnym orgánom, vyhľadávaním osôb a majetku, získavaním informácií o majetkových pomeroch, odhaľovaním konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo alebo s dokazovaním nevery.  

Služby súkromného detektíva sú poskytované fyzickým osobám, bankovému sektoru, štátnym organizáciám, právnickým kanceláriám alebo ďalším subjektom. 

Asociácia Súkromných Detektívov spolupracuje s Policajným zborom SR pri pátraní po hľadaných alebo nezvestných osobách, pomáha pri odhaľovaní protiprávnej činnosti a podieľa sa na mnohých spoločensky prospešných projektoch.

Detektívne služby môžeme záujemcom sprostredkovať napríklad v týchto mestách:

Bratislava, Praha, Budapešť, Viedeň, Berlín, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, , Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Bytča, Čadča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky , Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levoča, Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Košice, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov.