SLEDOVANIE OSOBY

Sledovaním osôb sa zabezpečujú prvotné informácie o ich činnostiach, návykoch, dennom programe a stykoch s ďalšími ľuďmi. Prvoradou úlohou detektívnej kancelárie je prijať vhodné opatrenia, aby nedošlo k odhaleniu sledovania alebo k strate osoby. Bežnou praxou je využívanie špeciálnych vozidiel a techniky, ktorá umožňuje nenápadne pozorovanie bez rizika odhalenia. 

Technické prostriedky

Základom sledovania je skúsený detektív, ktorý vie správne zareagovať v každej situácii a neurobí chybu, vďaka ktorej by si ho sledovaná osoba mohla všimnúť. Pri svojej práci sa nezaobíde ani bez kvalitného vybavenia. Samozrejmosťou je výkonný ultrazoomový fotoaparát, aby mohol vytvárať záznamy na veľké vzdialenosti, špionážna kamera pre skryté nahrávanie z blízka, diktafóny na nahrávanie rozhovoru alebo GPS lokalizácia, aby nedošlo k strate sledovaného vozidla.  

Počet nasadených detektívov

Nasadenie jedného detektíva sa väčšinou odporúča iba pri použití GPS lokalizácie alebo v jednoduchých prípadoch, kedy sa sledovaná osoba presúva na menšie vzdialenosti. Pri komplikovaných spôsoboch dopravy, akým je napríklad bicykel, taxík alebo mhd, sa zvykne nasadzovať minimálne dvojčlenný tím detektívov. Čím viac ľudí sa použije na riešenie prípadu, tým kvalitnejší výsledok môže byť dosiahnutý. Tím detektívov jednoduchšie zvládne aj situácie, kedy by jeden nasadený človek nemal šancu za osobou pokračovať. Takisto sú záznamy vytvárané z niekoľkých pozícií, vďaka čomu sa lepšie zachytia dôležité momenty.

POTREBUJEM NIEKOHO SLEDOVAŤ