PREVIERKY OSÔB

Odhadnúť pravé úmysly alebo charakter človeka nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Napriek tomu každý jedinec za sebou zanecháva nezmazateľnú stopu minulosti, ktorá o ňom dokáže veľa povedať. Pokiaľ máte záujem zistiť, s kým máte do činenia, môžete využiť služby profíkov na preverovanie osôb.

V akých prípadoch sú previerky žiadané

Dôvodov na preverovanie môže byť veľa, ale väčšinou sa jedná o predchádzanie možným nepríjemnostiam, spojených so zverením kompetencií nedôveryhodnej osobe. Môže sa však jednať aj o nasledujúce situácie:

Preverenie obchodného partnera

Preverenie partnera blízkej osoby

Preverenie záujemcu o zamestnanie

Zistenie majetkových pomerov u dlžníka

Ako sa previerky osôb realizujú

Množstvo informácií sa dozviete z verejne prístupných zdrojov za predpokladu, že viete, kde máte hľadať. U detektívnych kancelárií môžete navyše počítať aj s informáciami, ku ktorým sa bežní ľudia nedostanú, nakoľko disponujú rozsiahlymi kontaktami naprieč odvetviami. Všetko ostatné, čo nie je zapísané, môžete zistiť pod vhodnou zámienkou od ľudí v okolí záujmovej osoby. 

Informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať:

Protiprávna činnosť osoby v minulosti

Trvalé bydlisko, podnájom, miesto pobytu 

Závislosti (drogy, alkohol, hazard) 

Zamestnanie a výška príjmu

Majetkové pomery osoby

Vzťahy, rodina, deti

MÁM ZÁUJEM O PREVERENIE