Preukaz súkromného detektíva

12.04.2021

Osoba poverená výkonom pátrania sa môže pri svojej práci preukazovať iba preukazom, ktorého forma je presne stanovená v zákone. Viete ako vyzerá preukaz súkromného detektíva a kto môže takýto preukaz vydať?

Súkromný detektív je povinný pri svojej práci nosiť dva preukazy. Ide o preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva Ministerstvo vnútra a identifikačný preukaz, ktorý vydáva prevádzkovateľ detektívnej služby. 

Prevádzkovateľom bezpečnostnej služby môže byť iba firma, ktorá je na svoju činnosť oprávnená licenciou a musí spĺňať množstvo povinností, ktoré sú stanovené v zákone č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, známom ako zákon o SBS.

Oprávnené firmy si môžete nájsť na stránke minv.sk v databáze úradu súkromných bezpečnostných služieb:

Odkaz na stránku nájdete tu.


Žiaden iný subjekt ako občianske združenie, asociácia alebo nadácia nemôže identifikačný preukaz súkromného detektíva vydávať a už vôbec si nemôže vymýšľať vlastnú formu preukazu. 

O tom, ako má takýto preukaz vyzerať, hovorí ďalší všeobecne záväzný právny predpis - vykonávací predpis zákona o SBS, Vyhláška č. 634/2005 Z. z.

Stanovené je napríklad, že sa musí jednať o biele tlačivo s čiernou predtlačou, aké má mať rozmery, akú veľkosť majú písmená a čo všetko musí obsahovať. 


Pokiaľ sa vám bude osoba pri výkone pátrania preukazovať iným preukazom, ide o človeka, ktorý sa snaží obchádzať zákon.

Falošný preukaz nikomu na vierohodnosti nepridá, práve naopak.