KONTROLA DETÍ

Cesta dospievania býva kľukatá a stačí veľmi málo, aby boli Vaše deti vystavené nebezpečenstvu. Nevhodná partia kamarátov môže voľnočasové aktivity veľmi rýchlo naplniť užívaním alkoholu, drôg, neviazaným sexuálnym životom alebo záškoláctvom. V takýchto prípadoch môže pomôcť kontrola detí nasadeným detektívom, aby ste mohli včasne podchytiť začínajúce problémy. 

V akých prípadoch sa hodí kontrola detí

Zmena správania, zhoršený prospech v škole, neskoré príchody alebo uzavretosť dieťaťa môžu naznačovať, že sa v ich živote niečo vážne začalo diať. Pokiaľ sa k odhaleniu príčiny neviete dopracovať svojpomocne, môžete využiť služby súkromného detektíva. 

Najčastejšie riešené prípady:

Šikana na škole

Užívanie alkoholu alebo drôg mladistvými

Nevhodný partner so zlou povesťou

Inklinácia k protiprávnej činnosti

Závislosť na hazardných hrách

Ako môže byť detektív nápomocný

Súčasťou práce súkromného detektíva nie je iba sledovanie osôb a zabezpečovanie dôkazového materiálu, ale hlavne vyriešenie problému, s ktorým ho klient osloví. Na požiadanie klienta môžeme mladému človeku zorganizovať exkurziu medzi vybrané skupiny ľudí, ktorých výchova bola v mladosti zanedbaná a ich osud by sa nedal označiť ako závideniahodný. 

MÁM ZÁUJEM O KONTROLU