Asociácia Súkromných Detektívov 

Stará Vajnorská 8, 83104 Bratislava

IČO: 53795814

Evidované na MV SR pod číslom 

VVS/1-900/90-61645

+421 940 561 824

Instagram

YouTube

Máte záujem o detektívne služby

Sprostredkujeme Vám iba spoľahlivú a preverenú detektívnu kanceláriu.