DOKAZOVANIE NEVERY

Neverné správanie ľudí môže naberať rôzne formy a dosahovať nevídané rozmery. Môže sa jednať o jednorázovú záležitosť na firemnej akcii, ale aj dlhodobo utajovaný vzťah či dokonca dvojaký život Vášho partnera. Kreativita ľudí pri vytváraní alibi takisto nepozná hraníc a preto je dôležité mať k dispozícii spoľahlivých ľudí, ktorí Vám pomôžu zistiť pravdu.

Najčastejšie znaky pri nevere 

Hoci každý človek je iný a k nevere pristupuje iným spôsobom, existujú určité znaky, ktoré by Vám mohli naznačovať niekoho ďalšieho vo Vašom vzťahu.


Príklady:

Nové voľnočasové aktivity

Časté služobné cesty, práca nad rámec pracovnej doby

Stráženie mobilného telefónu, viaceré SIM karty

Zvýšená starostlivosť o zovňajšok, športovanie

Podráždenosť, zahmlievanie, strata záujmu o spoločný život


Ako odhaliť  a dokázať neveru

Pri dokazovaní nevery je najdôležitejšie získať odpovede na otázky - kedy, kde a s kým k nevere dochádza. Na tento účel existuje niekoľko najčastejšie využívaných postupov, s ktorými Vám môže súkromný detektív pomôcť:

Sledovanie osoby a zaznamenanie stretnutia s milencom či milenkou

GPS lokalizácia dopravného prostriedku pre odhalenie navštevovaných miest

Monitorovanie záujmového priestoru, kde sa predpokladá stretnutie milencov

Zachytávanie komunikácie na mobilnom telefóne alebo PC

POTREBUJEM DETEKTÍVA NA NEVERU