Overené detektívne kancelárie

A3P s.r.o.

Konateľ Mgr. Pavol Sapáček

Špecializácia: 

Ochrana osôb

Služby pre poisťovne

web: www.a3p.sk

Army Sekáč s.r.o.

Konateľ Peter Počiatek

Špecializácia:

Sledovanie osôb a získavanie informácií

web: www.sukromny-detektiv.eu

EM-ER s.r.o.

Konateľ Michal Radolec

(štatutár Asociácie Súkromných Detektívov) 

Špecializácia:

Dokazovanie nevery, obstarávanie dôkazov

web: www.profidetektiv.sk

Elite Security Agency s.r.o.

Konateľ Justín Horvatovič


Špecializácia:

Dokazovanie nevery, previerky osôb

web: www.elitesecurity.sk

Čierny zoznam

Nie je korektné uvádzať firmy, ktoré zákon porušujú, pretože veríme v ich nápravu.

Postup, ako si môžete serióznosť firmy preveriť, sme bližšie rozoberali v nasledovnom článku.