Blog

Máte záujem využiť služby súkromného detektíva a neviete si vybrať z množstva detektívnych kancelárií? V tomto článku nájdete základné kroky, ktorými si môžete preveriť, či sú služby ponúkané serióznou firmou alebo subjektom, ktorému by ste sa mali radšej vyhnúť.

Osoba poverená výkonom pátrania sa môže pri svojej práci preukazovať iba preukazom, ktorého forma je presne stanovená v zákone. Viete ako vyzerá preukaz súkromného detektíva a kto môže takýto preukaz vydať?